Thuis in

Noord-Holland

Met hart voor de

Publieke sector

En een scherp oog voor

Professionals

Jeugdconsulent

Wat houdt de functie in?

Jij voert de casusregie uit in de gezinnen binnen het vrijwillig kader (vanuit de gemeente) en in opdracht van Justitie. Ingezet wordt op het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid van de kinderen en het realiseren van een stabiele opvoedsituatie.

Wat wordt er van je verwacht?


- Jij analyseert de situatie van het gezinssysteem op basis van relevante informatie en deskundigheid (eigen deskundigheid en inzet van anderen)
- Jij maakt een risico-inschatting
- Jij bemiddelt in complexe gezinssituaties waarbij sprake is van een bedreiging voor de veiligheid van kinderen
- Jij stelt op basis van een analyse een plan van aanpak op
- Jij stelt gezinsdoelen op met het gezin
- Jij neemt deel aan externe overlegvormen en sluit aan bij de zorgnetwerken en zorgteams in de wijken
- Jij voert het plan van aanpak uit
- Jij voert de regie, monitort en rapporteert over de voortgang
- Jij rondt het traject af en rapporteert over het resultaat
- Jij signaleert knelpunten in het traject, doet voorstellen voor oplossingen en grijpt indien nodig in
- Jij treedt op als zittingsvertegenwoordiger bij dwang zaken.

Functie-eisen?

• Afgeronde relevante HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek)
• SKJ geregistreerd (harde eis!)
• Ervaring binnen jeugdreclassering of jeugdbescherming
• Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
• Kennis van complexe gezinssystemen, voorkomende problematiek en signalen en risicofactoren
• Kennis van en inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten
• Kennis van de sociale kaart
• Kennis van juridische wet- en regelgeving
• Kennis van de toepassing van de wettelijke kaders en richtlijnen voor de Jeugdzorg

Herken jij jezelf in dit profiel?

Of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag je vragen en kunnen je ook advies geven. Je kunt ook je cv uploaden, dan nemen wij contact met jou op.

Locatie

Noord-Holland

Contactpersoon

Roos Pieters
T: (075) 8200 255
M: (06) 5362 7521