Met hart voor de

Publieke sector

En een scherp oog voor

Professionals

Wet DBA: hoe nu verder?

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: de Wet DBA zou zijn uitgesteld tot 1 juli 2018.
Toch klopt dat bericht niet. De VAR is namelijk definitief afgeschaft en sinds mei van dit jaar, vormt de Wet DBA geldend recht.

Wat is er dan wel aan de hand?
Staatssecretaris Wiebes heeft geconstateerd dat er veel onrust en onzekerheid heerst bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Voor ons ook heel herkenbaar. Opdrachtgevers nemen op - naar het lijkt - grote schaal afscheid van zzp'ers en huren op andere wijzen die arbeid in. Deze onrust wil hij wegnemen, door de handhaving van de wet op een laag pitje te zetten. De Belastingdienst moet een "coachende rol" krijgen en bedrijven leren hoe ze met deze wet moeten omgaan.

Daarbij is er wel ruimte om te handhaven, voor die gevallen waarin evident sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wat is de aanleiding?
Uit het meldpunt DBA en de gesprekken die Wiebes heeft gevoerd met bedrijven, zzp'ers en belangenorganisaties komt een drietal bevindingen naar voren:
• Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzp'ers;
• Het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk;
• Opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend.
Wiebes belooft aan deze ongewenste arbeidsmarkteffecten te gaan werken en met een oplossing te komen.

Wat moeten wij nu doen?
De Wet DBA is niet uitgesteld. Dat geldt wel voor de handhaving door de Belastingdienst. Dit is goed nieuws, omdat er nu meer tijd is om te komen tot concrete oplossingen die aansluiten bij de praktijk. Wij blijven werken op de manier die wij voor dit nieuwsbericht al deden. Dit betekent verdere professionalisering van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Als de Belastingdienst na 1 juli 2018 wél gaat handhaven, hebben wij samen met onze ZZP’ers en opdrachtgevers de boel op orde!